eDreams, Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat, Otel, Konaklama Hizmeti, Online Rezervasyon

En iyi seyahatler en iyi uygun fiyatlarla başlar." eDreams.com dünya çapında geniş otel, uçuş ve araba kiralama ağı ile seyahatlerinizi kolaylaştırmaktan öteye gidiyor

Etihad, Yurtdışı Uçak Bileti, Online Rezervasyon

Etihad Havayolları Küresel - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Havayolu


Etihad Havayolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayoludur. 2003 yılında kurulmasından bu yana olağanüstü bir hızla büyüyen Etihad Havayolları şu anda Orta Doğu, Asya, Afrika, Avustralya, Avrupa ve Amerika'da 86 noktaya haftada 1300'den fazla sefer yapmaktadır.
Etihad, Yurtdışı Uçak Bileti, Yurtdışı Bilet, Tokyo Bilet, Sidney Bilet, Abu Dabi Bilet, Kuala Lumpur Bilet, Bangkok Bilet, Manila Bilet
Araç Kiralama

Araç Kiralama, Online Araç Kiralama, Hertz, Avis, Europcar, Alamo, Budget, Enterprise, Dollar, Thrifty, En Ucuz Kiralık Araçlar, Ekonomik Araç Kiralama, kiralık caravella, Ankara Araç Kiralama, İstanbul Araç Kiralama, İzmir Araç Kiralama, Muğla Araç Kiralama, Antalya Araç Kiralama, Kemer Araç Kiralama, Bodrum Araç Kiralama, Marmaris Araç Kiralama, Fethiye Araç Kiralama, Mersin Araç Kiralama
Hemen Tıkla Aracını Kirala....
Otomatik alternatif metin yok.
Otomatik alternatif metin yok.

E-Fatura, E-Fatura nedir, E-Fatura, E-Fatura Entegrasyonu, E-Fatura Başvuru


E-Fatura Nedir?
E-FATURA; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

Neden EDM E-Fatura?

E-Fatura Avantajları

Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma
Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
Hızlı mutabakat ve nakit akışı.
Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
Uluslararası standartlara uyum
Hızlı uyuşmazlık çözümü
Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı


Kimler E-Fatura Kullanmak Zorunda?

421 numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki mükellef gruplarına, mali mühür sahip olma, E-DEFTER tutma ve E-FATURA uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
(a)2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
(b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
(c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a)bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,(b)2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve E-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir


Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 2:1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 3: A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK’dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-Fatura Başvuru

E-Fatura başvurusu için bize iletişim sayfamızdan;

Konu: E-Fatura Başvurusu
Ad, Soyad: 
E Posta:
Cep Telefonu:
İl-ilçe-Adres:


Başvuru için  yukarıdaki bilgileri eksiksiz yazarak iletişim adresinden mesaj gönderiniz.

E-Fatura Doğrudan Entegrasyonu

Firmanın kendi bilgi işlem altyapısı ve yazılımını kullanarak ve e-faturalarını GİB’in sistemlerine direk bağlanarak gönderme/alma yöntemidir.
Firma başına aktivasyon, fatura gönderim / alım ve arşivleme masrafları yoktur.
Faturalarda, firmanın mali mührü kullanılır.
Firma ERP sistemi ve muhasebe programından bağımsız yapıya haizdir.
E-Faturanın güvenli, kapalı ve 3.kişilerle fatura bilgilerini paylaşmaksızın, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.
Grup şirket tanımlaması yapılarak, e-faturaların tek server alt yapısı üzerinden, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.
E-Defter hizmeti ile birlikte tek platform üzerinde, tüm e-dönüşüm uygulamaları bir arada verilebilir ( e-irsaliye, e-ödeme, e-denet vb)
Firmaya özel uygulama ve tasarım esnekliğine sahiptir. Mesela, e-fatura seri numaraları otomatik verilir.

E-Fatura Doğrudan Entegrasyon Çözümümüz

Data Toplama: SOA altyapısı ile SAP, Oracle vb. 3rd party yazılımlar üzerinden entegrasyon yolu ile fatura alımı ve gönderimini sağlar.
İş Akışları: Fatura alım ve gönderim sürecindeki her adım için özelleştirilebilir iş akışları sayesinde harici sistemlere geri bildirim ve kurum içi onay / gözden geçirme süreçlerinin tanımlanmasını sağlar.
E-Fatura Arşivi: Depository entegrasyonu %95 oranında sıkıştırarak ile e-faturaların uzun dönem arşivlenmesine imkan verir ve full text arama yapar.
E-Fatura Özel Entegrasyon

Özel Entegratör, hizmet verilen mükellefin faturalarını göndermek ve almak amacıyla mükellefin bilgi işlem sistemini GİB ile entegre edilmesini sağlayan aracı kuruluşlardır.
Özel Entegratör yöntemi, faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip Özel Entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlamaktadır.
Üç yöntemle Özel Entegratör sisteminden yararlanılabilir
ERP Sistemleri araclığı ile
Web tabanlı yazılımlar aracılığı ile
Email, faz aracılığı ile

Neden Özel Entegratör?

7×24 çalışma garantisi verir.
Gelir idaresi başkanlığı (GİB) ile ilişkileri yönetir.
Gerekli güncellemeleri yapar.
İş süreçlerini hızlandırır.
Şifreleme işlemlerini gerçekleştirir, ‘mali mühür’ ü HSM kullanarak mükellef adına vurabilir.
İş ortakları ile uçtan uca çözüm sunar. (Axapta, Logo, SAP, Inhouse muhasebe çözümleri vb…)
Saklama hizmeti verir.
Nakit ve ödeme yönetiminde otomasyon sağlar.
Faturaya ilişikin bilgilerin anında kontrolü, doğrulaması ve anlık uyuşmazlık çözümü kolaylaşır.
Anlık ve otomatik veri kaybı ile hata ihtimalinin en aza indirgenmesi sağlanır.
Elektronik arşivleme ve fatura bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişim sağlanır.
Fatura gönderme ve işleme maliyetini azaltır.

EDM E-Fatura Özel Entegratör Çözümümüz


Özel Entegratör çözümümüz aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır:

E-Fatura
E-Fatura modülü, Gelirler İdaresi Başkanlığına (GİB) entegre ve senkronize şekilde çalışan, üzerinden mükelleflere ait faturalarının gönderildiği, mükelleflere ait GİB tarafından yönlendirilen faturaların alındığı, fatura durumlarının merkez birimden senkronize sorgulandığı bir modüldür.
Alt sistem her bir mükellef için en az 1 (bir) gönderici birim ve en az 1 (bir) posta kutusu tanımı ile iletişim standart web servisleri ile sağlanmaktadır.
E-Fatura modülü ile iletişim asenkron olarak ve mükellefin istediği an sağlanmaktadır. Bağlantı sıklığı ve bağlantı fonksiyonlarının icra tarzı mükellefler tarafından tasarlanabilmektedir.
Alt sistemin mükelleflerle arayüz bağlantısını sağlayan web servisleri aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır.
Oturum Açma ve Kapatma İşlemleri
E-Fatura Mükellefi Sorgulama ve Listeleme
E-Fatura Gönderimi
Gönderilen E-Faturanın Durum Sorgulaması
E-Fatura Alımı
E-Fatura Kabulü veya Red Edilmesi
İade Fatura ( E-Fatura gönderimi üzerinden)


E-Fatura Saklama
E-Fatura mükellefinin gönderdiği ve/veya aldığı faturalar elektronik ortamda E-Fatura Saklama modülü ile saklanmaktadır. Geçmişe yönelik e-faturaların sorgulanması ve istenildiği anda mükelleflere arz edilmesi bu modül tarafından saklanmaktadır.


E-Portal
Bilgi sistemleri ile tam entegrasyonun olmadığı durumlarda veya bazı fonksiyonların bilgi sistemlerince sağlanamadığı durumlarda veyahut da işlem göre belge sayısının az olduğu durumlarda mükellefe yardımcı olunması açısından web üzerinden hizmetlerin sağlandığı modüldür.

E-Fatura Saklama

Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne Göre üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.
EDM Fatura, E-Fatura gönderme ve alma işleminin yanı sıra otomatik olarak gelen ve giden faturaların saklama işlemini de otomatik olarak yapmaktadır. E-Fatura saklama, EDM Fatura Müşteri sözleşmesinde fiyat ve hizmetlere dahildir. Kanunlar gereği 10 yıl saklanması gereken e-faturalarınızı hiç bir ek ücret ödemeden dijital ortamda EDM Bilişim alt yapısında güvenle saklayabilirsiniz.

Neden EDM E-Fatura

Tüm muhasebe programlarıyla uyumluluk
3DS Güvenlik Sistemi ile saklama
Akıllı VKN ve TC Kimlik uygulaması
Gelen E-Faturaların ticari program stoğuna yazdırılması
Grup şirket ve şube tanımlaması ve tek platform yönetim yeteneği
Sınırsız kullanıcı tanımlama imkanı
İlgili alıcıya e-faturayı tekrar gönderebilme seçeneği
FULL TEXT Arama imkanı ile faturadaki her alanı arama
E-mail yoluyla süreç bildirimleri
Gelişmiş raporlama imkanı
%95 depository sıkıştırma özelliği ile e-faturaların uzun dönem arşivleme imkanı

E-Fatura Demo Videolar

E-İmza, E-İmza nedir, E-İmza nasıl alınır, E-İmza nasıl kullanılır, E-İmza Başvuru


E-İmza Nedir?Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.
Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.
Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.


Neden EDM E-İmza ?
E-İmza Avantajları

Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik,
Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi,
Etkin ve kolay iş akışları,
Azalan evrak gönderi giderleri,
Arşivleme tasarrufu,
Zaman tasarrufu.

E-İmza Çözümümüz


E-imza ile aşağıdaki senaryoları hayata geçirmiştir:
E-imza sahibine aittir.Yalnızca imza sahibi tarafından, kişisel ve güvenli bir e-imza cihazı kullanılarak oluşturulabilir.
Alıcıya ulaşana değin herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder.
E-Fatura, E-Defter ve EBYS sistemlerine tam uyumludur.


* EDM Bilişim, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Nitelikli Elektronik Sertifika üretmeye yetkili E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.’nin Çözüm


E-İmza Kullanım Alanları

Ticari sicil kayıt işlemlerinde (MERSİS),
Kurumlar arası e-posta ve e-belge iletişiminde,
Yönetici ve çalışanların yasal ya da ticari öneme haiz e-posta ve e-belge gönderimlerinde,
Sözleşmelerde ve tekliflerde,
Elektronik arşivin yasal geçerli hale getirilmesinde,
E-Devlet uygulamalarında,
Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında,
Banka ve ödeme talimatlarında,
Personel elektronik bordro gönderimlerinde,
Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,
Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
Şirketlerin internet sitelerinde E-İmzalı olarak yayınlamak zorunda olduğu dökümanlarda (E-Şirket). Elektronik imza bireysel olarak temin edilebileceği gibi kurumsal olarakta temin edilebilir. Her ikisinin de ortak özelliği imzanın birey üzerine kayıt olmasıdır ve tamamen bireyi hukuki olarak bağlamasıdır. Aralarındaki fark ise kurumsal imza alındığında birey sadece o kurumla ilgili konularda imza atabilir ve kurumdan ayrılırsa imzası geçersiz olur. Bireysel imza da ise birey kurumsal yada özel sınırsız alanda imza atabilir. Gümrük Bakanlıkları kurumlardan kurumsal imza talep etmektedir.


Neden EDM İmza ?

Anında teslim
Yerinde kurulum desteği
3DS Güvenlik
VIP özel kutusunda teslim
En güvenilir e-imza sertifika alt yapısı
E-Devlet uygulamalarıyla, tüm ERP ticari yazılımlarla, EBYS ve otomasyon sistemleri ile tam uyumlu
Uluslararası standartlar ve geçerlilik

E-İmza Başvuru

E-İmza başvurusu için bize iletişim sayfamızdan;

Konu: E-İmza Başvurusu
Ad, Soyad: 
E Posta:
Cep Telefonu:
İl-ilçe-Adres:


Başvuru için  yukarıdaki bilgileri eksiksiz yazarak iletişim adresinden mesaj gönderiniz.E-İmza Sunumu

 
E-İmza Kurulumu

Aşağıdaki butonlar aracılığı ile bilgisayarınızın işletim sistemine göre ilgili yazılımı indirebilirsiniz.


Windows 8 / 32 Bit

Windows 7 / 32 Bit

Windows Vista 32 Bit

Windows XP 32 Bit

Windows 8 / 64 Bit

Windows 7 / 64 Bit

Windows Vista 64 Bit

EDM İmza E-token Kurulum Videosu

EDM İmza E-token PIN Kodu Değiştirme Videosu

EDM İmza E-token PIN Kodu Açma Videosu

EDM İmza Mersiste Kurulum ve Kullanım Videosu

Java Kurulum
Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, Sağlık Sigortası, Konut Sigortası, Deprem Sigortası, Bireysey Emeklilik, Online Başvuru

Kasko Sigortası

Sigorta Teklif
Hayatın güzel yanlarını görebilmek, işinizde kullanmak ve daha bir çok nedenlerle araba satın aldınız.
Güzel bir aracınız var. Çok dikkatli kullanıyorsunuz.
Her gün farklı risklerle karşılaştığınızın farkındasınız. Sigorta yaptırmak istiyorsunuz. Ancak, aldığınız tedbirlerin yeterli olduğunu düşünmüyorsanız, Karadağ Group sizin için uygun bir çözüm olabilir.
Otomobil Sigortası, Tüm Oto Araç Sigortası

Kasko Sigortası, Türkiye sınırları dahilinde seyreden hususi ve hafif ticari araçları (otomobil, minibus, kamyonet,kamyon), kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halindeyken karşılaşabileceği risklere karşı teminat altına alan geniş kapsamlı araç sigortasıdır.
Avantajlar

Araba bedelinin enflasyon karşısında korunmasını,
Kısmi hasarlarda eksiksiz hasar ödemesi,
0 yaş otomobillerde ilk 1 yıl içinde pert hasarlarda ve hırsızlık hasarlarında yeni araç bedeline göre tazminat ödenmesini,
Otomobillerde hasar sonrası primsiz değer artış işlemini,
7/24 ücretsiz acil durumlarda tıbbi yardım hizmetleri,
7/24 ücretsiz asistans yardım hizmeti,
Radyo/teyp çalınması ve cam onarım hizmeti,
Trafik kazası yaptıysanız, hukuki destek sağlanmasını,
Otomobilinizde seyahat eden sürücü ve yolculara güvence olanağını,
Neleri Kapsıyor?
Çarpma, devrilme, yanma, çalınma gibi zararlar karşısında otomobilinizi güvence altına alıyor. Bunlar dışında; Maksimum Kasko Sigortası size, aşağıda belirttiğimiz teminatları da standart olarak sunuyor;

Grev, lokavt, halk hareketleri, terör nedeniyle oluşan zararlar.
Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar. (bu hasarın bir bölümüne iştirak edebiliyor, böylece prim indirimi alabiliyorsunuz.)
Kurallara uygun olmadan başka bir otomobilin çekilmesi sırasında veya otomobilinizin yetkili olmayan kişiler tarafından çekilmesi sırasında oluşan zararlar.
Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar.

Zorunlu Trafik Sigortası


Sigorta Teklif
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (Trafik Sigortası)
Fiat Kasko Sigortası, Fiat sigortası
Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz hasarları güvence altına alır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.
Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Sağlık Sigortası

Sigorta Teklif Limitsiz Sağlık Sigortası
Ne kadar önem verseniz de hiç beklemediğiniz bir anda, sağlığınızla ilgili endişe edeceğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumları, birçok değişik hastalığın oluşturabileceğini hepimiz iyi biliriz. Bu hastalıkların hepsi de teşhisiyle birlikte yaşamın bugünü ve geleceğini maddi-manevi çıkmaza sokan tehlikeli hastalıklardır. Yüksek tedavi giderlerine yol açarken, aynı zamanda çoğunlukla çalışma hayatını sona erdirirler. Bu tür durumların yaşam kalitenizi olumsuz bir şekilde etkilememesi için yapabileceğiniz bir şey var;

SAĞLIK SİGORTASI’ na sahip olmak.

Sağlık sigortaları Yatarak ve Ayakta Tedavi olmak üzere iki dalda aynı anda ya da ayrı ayrı teminat verirler. Ancak sağlık sigortalarının ana teminatı olan Yatarak Tedavi, her sağlık sigortasında standart olarak bulunmaktadır. Ayakta Tedavi teminatı sigortalının ise tercihine bağlıdır.

YATARAK TEDAVİ
Ameliyatlı ya da ameliyatsız; hastanede yatışlar, yoğun bakım, Kemoterapi – Radyoterapi, diyaliz, küçük operasyonlar, yatış sonrası fizik tedavi, evde bakım, yardımcı tıbbi malzeme, trafik kazası sonucu diş tedavisi, kontrol amaçlı mammografi / PSA, tıbbi danışmanlık, kara – hava ambulans hizmetleri, suni uzuv ve yurtdışı tedavileri poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

AYAKTA TEDAVİ
Doktor muayene, ilaç, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı, 0-6 yaş arası çocuk aşıları, fizik tedavi, koruyucu hekimlik, gebelik ve doğum giderleri için poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat sağlamaktadır.

Dask - Zorunlu Deprem Sigortası

Sigorta Teklif Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırdınız mı?
Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem nedeniyle oluşan yangın, infilak ve yer kayması sonucu binalarda ve temellerde doğrudan meydana gelen maddi zararlara karşı evinizi güvence altına alır.
Dask Zorunlu Deprem Sigortası
Kimler yaptırmalı?
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?
Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin,deprem sonucu yangının, infilakın ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller:

Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı,alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
Manevi tazminat talepleri.

Konut Sigortası - Ev Sigortası

Sigorta Teklif Yıllardır özlemini çektiğiniz güzel bir ev için para biriktirdiniz. En sonunda güzel bir eviniz oldu. Birikimlerinizi değerlendirdiğiniz en güzel şeyin bu ev olduğunu düşünüyorsunuz.
Site Sigortası, Apartman Sigortası

Beklemedik zamanlarda başımıza gelen ve genellikle de önceden tedbir almadığımız için yıllardır çalışıp, uğraşıp sahip olduğumuz evimize, eşyalarımıza zarar veren veya yok olmasına neden olan riskler için aldığınız tedbirler yeterli mi?

Konut Poliçesi sayesinde artık binanız ve içinde bulunan eşyalarınız beklenmedik bir şekilde oluşabilecek hasarlara karşı güvende olacaktır.
Neleri Kapsıyor?
Yangın
Sel - su baskını
Fırtına
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Deniz taşıtları çarpması
Dumanın vereceği zararlar
Yer kayması
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler
Terör
Kar ağırlığı
Cam kırılması
Enkaz kaldırma giderleri
Hırsızlık
Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
Ferdi kaza
Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
Yangın - infilak mali sorumluluk
Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti
Elektrik hasarları

Bireysel Emeklilik

Sigorta Teklif Devlet Katkısı
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kapsamdaki yeni yasal düzenlemeler sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur.

Mevcut Vergi Teşviki Uygulamasındaki Değişiklikler

Mevcut vergi teşviki uygulamasında katılımcılar Bireysel Emeklilik hesaplarına yapmış oldukları katkı payı ödemelerini gelirlerinin %10'unu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisinden indirim olarak gösterebilmekte ve bu durum,katılımcıların maaşlarına artış olarak yansımaktaydı.

Vergi matrahından indirilebildiğiniz mevcut vergi teşviki uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde son bulacaktır. 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ise, ödediğiniz her katkı payının %25'ine karşılık gelen tutar, Devlet Katkısı olarak adınıza yatırılmaya başlanacaktır.

Bireysel Emeklilik Sigortası


Bireysel emeklilik sistemi, mutlu bir emeklilik dönemi için bugünden birikim yapmanızı sağlayan, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.

18 yaşını dolduran herkesin katılabileceği sistemden emekli olabilmeniz için en az 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş olarak alabilirsiniz.

Gelecekteki birikiminizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilmesi için aylık gelirinizin %10’unu bireysel emeklilik sistemine aktarmanızı tavsiye ederiz. Emekliliğe hak kazandığınızda elde edeceğiniz birikim tutarı, sisteme giriş yaşınız ve ödeme tutarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Bireysel emeklilik sisteminde 1 Ocak 2013’ten itibaren başka hiçbir yatırım aracında olmayan devlet katkısı uygulaması başladı. Artık sisteme yatıracağınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar sözleşmenize bağlı devlet katkısı hesabınızda biriktiriliyor. Yani yatırdığınız 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı alt hesabınıza 25 TL katkı payı yatırıyor.

Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı

Devlet Katkısının Üst Sınırı:

Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olacak. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecek. Katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacak.
Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri bulunuyor:
İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamıyor.
Üçüncü yılın sonunda %15'i,
Altıncı yılın sonunda %35'i,
Onuncu yılın sonunda %60'ı,
Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabiliyor.

Başvurmak, Teklif almak veya detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki formu doldurunuz.